Prof. Szmitkowski: mamy najlepsze kadry, urządzenia i odczynniki, ale najmniej badań - Usługi medyczne

Prof. Szmitkowski: mamy najlepsze kadry, urządzenia i odczynniki, ale najmniej badań - Usługi medyczne: Maciej Szmitkowski, konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, twierdzi że mamy najlepszych specjalistów, najlepsze urządzenia i odczynniki. Jednocześnie jesteśmy na końcu statystyk pod względem ilości wykonywanych badań. Tłumaczy dlaczego. W rozmowie z RZ odnosi się też do trwającej dyskusji o tym, kogo można uznać za diagnostę laboratoryjnego.

Aktualności z IFCC


środa, 12 października 2016 r.

Pod adresem http://www.ifcc.org/media/436842/IFCCeNewsOctober2016.pdf
dostępny jest nowy numer enews IFCC, zawierający aktualności Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej. W numerze między innymi: prezentacja sylwetki nowego szefa-elekta Federacji - profesora Howarda Morrisa, podsumowanie prac w ramach projektu DQCML, aktualności z Jordanii, Argentyny, USA, Kanady, Wietnamu, zapowiedź konferencji nt. fazy przedanalitycznej w Amsterdamie (24-25 marca 2017).

Myślę, że warta uwagi jest informacja na temat edukacji na odległość realizowanej w ramach działalności EFLM. Wykłady rejestrowane od listopada 2014 r. zamieszczone zostały na stronie http://www.eflm.eu/index.php/e-learning.html. Pięć z nich troszkę podrasowano, dodając interaktywny spis treści, który ułatwia przeglądanie nagrań.

Akademia Siemens Healthineers

https://www.healthcare.siemens.pl/akademia
czwartek, 6 października 2016 r.

Dostałem właśnie zaproszenie na bankiet z okazji otwarcia Akademii Siemens Healthineers, który odbędzie się 5 listopada 2016 r. o godzinie 17:00 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Bankiet zostanie poprzedzony koncertem symfonicznym inaugurującym III Międzynarodowy Festiwal im. I.J. Paderewskiego.

Bardzo miły gest, ale także dobra wiadomość. Edukacja w dziedzinie diagnostyki medycznej poszerza się o nowe przedsięwzięcie.

Bronią swej pozycji zawodowej. Diagności kontra minister - potyczka na argumenty - Usługi medyczne

Bronią swej pozycji zawodowej. Diagności kontra minister - potyczka na argumenty - Usługi medyczne: - Konieczna jest nowelizacja ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z jednoznacznym określeniem, że diagnostą laboratoryjnym może być osoba, która ukończyła studia medyczne na kierunku analityka medyczna - zaapelowała w środę (5 października) do posłów z Sejmowej Komisja Zdrowia Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Krew do badania lipidów

niedziela, 4 września 2016 r.

European Atherosclerosis Society (EAS) oraz European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) zalecają wykorzystywanie "nonfasting blood samples" w rutynowej ocenie lipidów osocza (cholesterolu całkowitego, HDL, LDL i triglicerydów) - czytam we wspólnym stanowisku tych organizacji opublikowanym w kwietniu 2016. Próbki pobrane na czczo i próbki pobrane po jedzeniu należy traktować jak próbki, które wzajemnie się uzupełniają, prezentując realny profil lipidowy pacjenta. Próbki te nie wykluczają się wzajemnie.Określenie "nonfasting blood samples" nie ma dosłownego polskiego tłumaczenia, dlatego używam tu roboczo określenia "próbki krwi pobrane po jedzeniu". Na pewno znajdą się rodzimi językoznawcy, którzy zaproponują jakieś obowiązujące tłumaczenie.Eksperci z ośmiu europejskich krajów oraz z Australii i USA, pod kierownictwem BG Nordestgaarda i M Langloisa, z wartym podkreślenia udziałem Pani Profesor Grażyny Sypniewskiej, zaznaczają, że klinicyści powinni rozważyć powtórne wykonanie badania lipidów w próbce pobranej po jedzeniu wtedy, gdy stężenie triglicerydów na czczo przekracza 5 mmol/l (440 mg/dl).

Autorzy natrafiają na nieuniknioną konieczność podania wartości odcięcia dla wyników uzyskiwanych w próbkach pobieranych po posiłku:

- triglicerydy ≥ 2 mmol/l (175 mg/dl) korygowane z uwzględnieniem endogennego glicerolu,
- cholesterol całkowity ≥ 5 mmol/l (190 mg/dl),
- cholesterol LDL ≥ 3 mmol/l (115 mg/dl),
- obliczony cholesterol non-HDL ≥ 3.9 mmol/l (155 mg/dl),
- cholesterol HDL ≤ 1 mmol/l (40 mg/dl),
- apolipoproteina A1 ≤ 1.25 g/l (125 mg/dl),
- apolipoprotein B ≥ 1.0 g/l (100 mg/dl),
- Lp(a) ≥ 50 mg/dl

zaś pozostałe składniki powinny mieć wartości odcięcia takie, jak granice ustalone dla próbek pobieranych na czczo.


Co ważne, lekarze powinni natychmiast kierować pacjentów z zagrażającymi życiu lub skrajnie wysokimi stężeniami triglicerydów lub cholesterolu LDL do ośrodków lub lekarzy specjalizujących się w leczeniu zaburzeń lipidowych.

Które stężenia należy uznać za zagrażające życiu lub skrajnie wysokie?

- triglicerydy 10 mmol/l (880 mg/dl) z uwagi na ryzyko ostrego zapalenia trzustki,
- cholesterol LDL 5 mmol/l (190 mg/dl) u dorosłych lub 4 mmol/L (155 mg/dl) u dzieci, a w szczególności 13 mmol/l (500 mg/dl) z uwagi na podejrzenie hetero- lub homozygotycznej rodzinnej hipercholesterolemii
- Lp(a) 150 mg/dL (99ty percentyl) z uwagi na bardzo wysokie ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz stenozy zastawki aortalnej.

"Mam nadzieję, że większość laboratoriów na całym świecie zrezygnuje z wymogu pozostawania na czczo przed badaniem profilu lipidowego, dzięki czemu więcej ludzi zmierzy sobie cholesterol i triglicerydy, co ułatwi prowadzenie działań profilaktycznych" - stwierdza dr BG Nordestgaard w liście do heartwire (działu Medscape).

Wytyczne EAS/EFLM bazują na korzyściach wynikających z badania próbek pobranych po posiłku: pacjenci nie będący na czczo nie muszą umawiać się po raz kolejny na pobranie krwi na czczo. Rezygnacja z wymogu pozostawania na czczo pozwoli zmniejszyć kolejki pacjentów ustawiające się z rana do pobrania krwi, a lekarze nie będą musieli wypełniać kolejnych skierowań.

Z drugiej strony wiele badań klinicznych, stanowiących podstawę licznych rekomendacji i wytycznych, przeprowadzono z użyciem próbek pobieranych na czczo. Ponadto wzrost stężenia triglicerydów występujący po spożyciu posiłku zawierającego tłuszcze wpływać może na obliczenia wykonywane wg wzoru Friedewalda przy szacowaniu stężenia cholesterolu LDL.

Nowe obserwacje pochodzące z badania ponad 300 tysięcy pacjentów z Kanady, USA i Danii wykazały, że zmiana stężenia lipidów i lipoprotein po przeciętnym posiłku nie jest klinicznie istotna. Ponadto inne wyniki wykazują, że oszacowane lub zmierzone bezpośrednio stężenie cholesterolu LDL jest zbliżone do stężenia w próbkach pobieranych na czczo.

Wyniki uzyskane w Danii od 2009 roku wykazują, że w ponad 5000 przypadków pacjentów hospitalizowanych stężenie triglicerydów mierzone dwukrotnie (na czczo i po posiłku) jest bardzo podobne, nawet przy bardzo wysokich triglicerydach oraz u pacjentów z cukrzycą.

Autorzy konsensusu podsumowują: "próbki pobrane po jedzeniu mogą być używane do oceny profilu lipidowego osocza w większości sytuacji, włączając w to początkową ocenę profilu lipidowego u każdego pacjenta, ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego, badanie pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego, u dzieci, u osób, które preferują takie rozwiązanie, u cukrzyków (z uwagi na zagrożenie hipoglikemią), u osób w podeszłym wieku, a także u pacjentów wymagających skrupulatnego przestrzegania czasu, w którym przyjmują leki.

Autorzy zaznaczają jednak, że próbki pobierane na czczo mogą być niekiedy wymagane, na przykład gdy w próbce pobranej po posiłku stwierdza się stężenie triglicerydów przekraczające 5 mmo/l (440 mg/dl) lub u pacjentów ze zidentyfikowaną hipertriglicerydemią (w trakcie leczenia), u pacjentów leczonych z powodu zapalenia trzustki wywołanego hipertriglicerydemią, u pacjentów rozpoczynających przyjmowanie leków, które mogą wywoływać ciężką hipertriglicerydemię, a także w sytuacji, gdy zlecone są inne testy wykonywane w próbkach pobieranych na czczo (np. stężenie glukozy, stężenie leków).

Jak widać, nawet najprostsze badania można skrajnie skomplikować.

PS. Warto przy okazji przypomnieć sobie polskie rekomendacje lipidowe - kliknij tutaj.
PS'. EFLM e-learning udostępnia zarejestrowany webinar pt. "Non-fasting lipid profiles: implications for lipoprotein testing and reporting" - kliknij tutaj.

Inkubator 2016

niedziela, 17 lipca 2016 r.

Niedzielny wieczór sprzyja refleksji. Przeglądam właśnie bloga i rzuca mi się w oczy liczba wyświetleń w ostatnim miesiącu - 7169. Ta liczba daje do myślenia. Strona praktycznie wygaszona, pozbawiona od kilku lat aktywnego moderatora, niewidoczna dla wyszukiwarek (sic!), żyje na wielu komputerach, ma Czytelników, którzy zaglądają tu w poszukiwaniu aktualnych treści.

Czy uda mi się ją ożywić? Mam taką nadzieję. Na początek uruchamiam kolejny Inkubator, w którym zamieszczać można wszelkie komentarze. Pomysł wprowadzony w 2009 r. sprawdzał się przez kolejne lata. Słychać było głos Czytelników, napływały nowe tematy, padały ciekawe pytania. Spróbujmy wrócić do tego rodzaju komunikacji.

Wcześniejsze edycje Inkubatora umieściłem w Archiwum.

Blog "O diagnostyce"

piątek, 8 lipca 2016 r.

Od kilku tygodni możemy odwiedzać nowy blog "O diagnostyce" założony i redagowany przez Basię Pęksę:

http://odiagnostyce.pl/

Blogosfera jest wolną przestrzenią, w której pojawiają treści nie podlegające instytucjonalnemu szlifowaniu i niezależne od sponsorów. To idealne miejsce dla tekstów Basi, która potrafi drążyć temat, zadawać trudne pytania, bez obaw przed nastawieniem wykładowców. Zaglądajcie na tego bloga...

Trzeba poprawić jakość badań laboratoryjnych? O co chodzi?

wtorek, 5 lipca 2016 r.

Organizacja Pracodawcy RP zabiera ni stąd ni zowąd głos na temat jakości badań laboratoryjnych. Rzecz godna uwagi - czytaj tutaj. Jak można się z artykułu dowiedzieć, Pracodawcy RP reagują w ten sposób na raport NIK dotyczący korzystania z usług zewnętrznych przez szpitale. Raport NIK punktuje nadużycia jakich dopuszczają się pracodawcy w ramach outsourcingu. Reakcja sprawców jest kuriozalna:

„Badanie laboratoryjne musi być wiarygodne, a tę wiarygodność potwierdza się m.in. poprzez kontrolę zewnętrzną, prowadzoną w Polsce przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w zakresie serologii grup krwi...

Proponowane jest legislacyjne wzmocnienie roli wspomnianych ośrodków, aby mogły skutecznie egzekwować jakość od laboratoriów. Dlatego zdaniem Pracodawców RP powinny one mieć prawo do publikowania wyników swoich kontroli laboratoriów na własnych stronach internetowych, obligowania laboratoriów do działań korygujących oraz nakładania zakazów wykonywania poszczególnych badań w danych laboratoriach. Konieczne jest również ustalenie kryteriów dopuszczających laboratoria do wykonywania badań, jak również poszerzenie zakresu badań objętych kontrolami...

...Poddajemy także pod rozwagę wprowadzenie ustawowego obowiązku posiadania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji wg NORMY 15189:2013 dla wszystkich laboratoriów chcących korzystać ze środków publicznych”.

Uderz w stół, a nożyce się odezwą