Czytelnia

Diagnostyka Laboratoryjna

wydawane od 1965 r. czasopismo Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Jest to jedyne polskie czasopismo publikujące prace z różnych dziedzin medycznej diagnostyki laboratoryjnej, m.in.:
analityki medycznej, chemii i biochemii klinicznej, diagnostyki hematologicznej i koagulologicznej. immunologii, diagnostyki mikrobiologicznej, biologii molekularnej, kontroli jakości, systemów automatyzacji badań laboratoryjnych, interpretacji wyników.