Wykaz źródeł do egzaminu z LDM - 2017

Aktualizacja dotyczy dat i wydań:

Literatura podstawowa

A . Dembińska‐Kieć, J.W. Naskalski, B. Solnica „Diagnostyka Laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej”. Edra Urban & Partner. Wrocław, 2017.

B. Solnica „Diagnostyka Laboratoryjna” PZWL. Warszawa, 2014.

N.A. Bruncel „Diagnostyka laboratoryjna” 1. Nerka i badanie laboratoryjne moczu. Str. 105 ‐ 252 2. Płyn mózgowo ‐ rdzeniowy i inne płyny ustrojowe. Str. 321 ‐ 415 Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2010.

W.G. Guder, S. Narayanan, H.Wissar, B. Zawta „Próbki: od pacjenta do laboratorium” MedPharm. Wrocław, 2009.

Czasopisma

„Badanie i Diagnoza” Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Kraków, 2013, 2014, 2015, 2016.

„Diagnostyka Laboratoryjna” (artykuły poglądowe) Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Kraków, 2013, 2014, 2015, 2016.

Rekomendacje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po pierwszym egzaminie przeprowadzonym pod nadzorem prof. Szmitkowskiego, wykaz źródeł odchudził się jeszcze bardziej. Od grudnia 2014 r. zostały cztery książki i wybrane artykuły z dwu gazet:

A . Dembińska‐Kieć,  J.W. Naskalski: „Diagnostyka Laboratoryjna z elementami  biochemii klinicznej”. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2010.
B. Solnica: „Diagnostyka Laboratoryjna”, PZWL. Warszawa, 2014.
N.A. Bruncel: „Diagnostyka laboratoryjna” 1. Nerka i badanie laboratoryjne moczu, 2. Płyn mózgowo ‐ rdzeniowy i inne płyny ustrojowe. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2010.
W.G. Guder, S. Narayanan, H.Wissar, B. Zawta: „Próbki: od pacjenta do laboratorium” MedPharm. Wrocław, 2009.

I czasopisma:
„Badanie i Diagnoza” Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.  Kraków, 2012, 2013, 2014, 2015.
„Diagnostyka Laboratoryjna” (artykuły poglądowe) Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.  Kraków,  2012, 2013, 2014, 2015.
„Rekomendacje” Krajowa Izba Diagnostów  Laboratoryjnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zmianie na stanowisku KK, wykaz źródeł uległ dużej redukcji. Obecnie, przed sesją jesienną 2014, wygląda tak:

Literatura podstawowa
A.Dembińska-Kieć,J.W. Naskalski „Diagnostyka Laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej".
Elsevier Urban & Partner.Wrocław,2010.
W.G. Guder, S. Narayanan, H.Wissar, B. Zawta „Próbki: od pacjenta do laboratorium”
MedPharm. Wrocław,2009.

Hematologia
A.Dmoszyńska, T. Robak„Podstawy hematologii”
Czelej.Lublin,2003.

Krzepnięcie
M. Jastrzębska„Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie”
OINPharma. Warszawa, 2008.

Analityka ogólna
N.A.Bruncel„ Diagnostyka laboratoryjna”
1. Nerka i badanie laboratoryjne moczu
2. Płyn mózgowo-rdzeniowy i inne płyny ustrojowe.
Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2010.

Czasopismo
„Badanie i Diagnoza”
Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Kraków,2011, 2012, 2013, 2014.
„Diagnostyka Laboratoryjna”
Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Kraków, 2011, 2012, 2013, 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzednio było tak:

Wykaz podręczników i opracowań monograficznych opracowany przez prof. Jana K. Kulpę, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, zalecany przy przygotowaniach do egzaminu specjalizacyjnego z laboratoryjnej diagnostyki medycznej:

1. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. (red. A.Dembińska-Kieć, J. Naskalski ), Elsevier Urban &Partner, Wrocław, 2010.

2. Biochemia kliniczna. (red. S. Angielski, Z. Jakubowski, M. Dominiczak ), wyd. Perseusz, Sopot, 2002.

3. Diagnostyka kliniczna. Poradnik kliniczny. (red. B. Neumeister, J. Besenthal, H. Liebich), Urban & Partner, Wrocław, 2001.

4. Choroby wewnętrzne. (red. A. Szczeklik), Medycyna Praktyczna, Kraków, 2006 (wybrane rozdziały dotyczące diagnostyki laboratoryjnej).

5. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa. (red. F. Kokot) PZWL, Warszawa 2005.

6. Wykłady monograficzne z diagnostyki laboratoryjnej. Cz I i II. (red. K. Sztefko) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006 i 2007.

7. Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie. (red. M. Jastrzębska), OINPharma, Warszawa, 2008.

8. Badanie układu hemostazy w praktyce laboratoryjnej. (red. A.Raszeja-Specht), Bioksel, Grudziąc, 2008.

9. Badania laboratoryjne w hematologii. (red. B. Mariańska, J. Fabijańska-Mitek, J. Windyga) Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa 2003.

10. Podstawy hematologii. (red. A. Dmoszyńska, T. Robak ), Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2003.

11. Próbki: od pacjenta do laboratorium. Wpływ zmienności przedanalitycznej na jakość wyników badań laboratoryjnych. (red. W. Guder, S. Narayan, H. Wisser, B. Zawta), MedPharma Polska, Wrocław, 2009.

Wykaz czasopism zalecanych przy przygotowaniu się do egzaminu specjalizacyjnego z laboratoryjnej diagnostyki medycznej

1. „Diagnostyka Laboratoryjna”– kwartalnik Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

2. „Badanie i Diagnoza” – miesięcznik, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CM UJ, Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.

3. „Diagnosta Laboratoryjny” – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.